HƯƠNG TRẦM

Trầm hương miếng, giác xông - Quảng Nam - Tẩy uế, xông nhà, xua tan khí

Số lượng:

Hương thảo mộc cây đũa, cháy 4 giờ - Hương thời gian cây nhỏ gọn, mùi thơm đậm đà

Số lượng:

Hương (Nhang) sào cao cấp thảo mộc - đậm chất hương vị miền Bắc - Thời gian cháy 8h - 12h

Số lượng:

Hương khoanh - Nhang khoanh Đại Hồng Phát - Không hóa chất, hương tự nhiên, an toàn sức khỏe

Số lượng:

Nụ trầm hương hủ to 350gram - Hình tháp, hương trầm thảo mộc

Số lượng:

Hương trầm ống 500gr - Không hóa chất, hương liệu, mùi tự nhiên, dịu nhẹ

Số lượng:

Nhang sào 8h - 12h, trầm thảo mộc - đậm chất hương vị Hà Nội - Đại Hồng Phát

Số lượng:

Hương nhang trầm 300gr/ống, không độc hại, hương tự nhiên

Số lượng:

Nhang trầm hương sạch, 4 tấc - ống 500gr, cao cấp - 100% hương tự nhiên [Giá tận xưởng]

Số lượng:

Mua Hàng